"Een bouwwerk dat ons herinnert aan de ingrijpende periode tussen 1940 en 1945"

Stichting Bunker Koehoal

Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Tijdens de bunkerdagen op 2 en 3 mei zal hier ruimschoots aandacht aan worden besteed. Meer nieuws volgt.

In het voorjaar zullen evenals het afgelopen jaar veel leerlingen van de basisscholen uit de gemeente een bezoek brengen aan de bunker. Dit in het kader van het cultuurprogramma “waadzinnig” voor basisscholen in de gemeente Waadhoeke.